Zapraszamy do wsparcia naszej akcji, w której zachęcamy klientów, ale także Przyjaciół i Sympatyków do przekazania 1,5% swojego podatku na nasze działania związane ze wsparciem m.in.: domów dziecka, najbardziej potrzebujących, czy młodych sportowców z ubogich rodzin.

KRS: 0000 039 541

2001. L-PAAK Z SERCEM

(cel szczegółowy)

Czy wiesz, że... w 2022 roku 71 812 dzieci było objętych pieczą zastępczą?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym oraz przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci.

(źródło: www.domydziecka.org)

W 2022 roku skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło o ponad 50%

Skrajne ubóstwo w Polsce mogło być w 2022 roku najwyższe od 7 lat! Mimo, że dochód rozporządzalny wzrósł o 9,1%, to stać nas na mniej niż w 2021 roku. Skrajne ubóstwo to poziom minimum egzystencjalnego. Kwota kwalifikująca do tej grupy jest ustalana przez GUS. W 2008 roku było to 418 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Z kolei w 2020 roku było to już 640 zł. W 2021 roku kwota wzrosła o 8,1% do 692 zł. Miesięczne dochody poniżej tej kwoty oznaczają, że GUS zalicza nas do osób skrajnie ubogich. Dla gospodarstwa domowego 4-osobowego (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) to 1868 zł.

(źródło: www.obserwatorgospodarczy.pl)

Chcemy wspierać młodych sportowców z ubogich rodzin!

Jesteśmy hurtownią sportową, dzięki czemu mamy kontakt z różnymi klubami czy instytucjami z regionu, jak i z kraju. Znamy zatem skalę młodych, dobrze zapowiadających się sportowców, którzy nie zawsze mają stworzone możliwości do dalszego rozwijania swoich pasji i talentów.

Jak wesprzeć akcję?

Przekaż 1,5% swojego podatku dla potrzebujących.
Wspomóż L-PAAK Z SERCEM!

Współpracujemy z zaufanymi partnerami!

Projekt społeczny realizowany w ramach CSR we współpracy partnerskiej
Hurtowni Sportowej L-PAAK i Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II